Geschiedenis Tiona

In oktober 1998 besloten een groot aantal leden van “De Rogstekers”, een blaaskapel onderdeel van Harmonie Sint Antonius uit Nijnsel, om een zelfstandige blaaskapel te beginnen. Op maandag 26 oktober 1998 werd er vergaderd in Café Oud Nijnsel, waarin werd besloten daadwerkelijk een nieuwe blaaskapel op te richten. In een zaaltje van Café Oud Nijnsel zijn we de week daarop gestart met repeteren, iedere maandag van 20:15 t/m 22:15.

In november werd het eerste informatieblaadje met nieuws en weetjes over blaaskapel Tiona uitgebracht, getiteld “ ’t Nijts “. Tot op heden verschijnt dit zo’n 4x per jaar.

Tijdens een surprise-avond op 7 december 1998 werd er gestemd over de naam van de nieuwe kapel. Diverse namen waren ingebracht, maar de meeste stemmen gingen naar “Blaaskapel Tiona”, wat zoveel betekent als “Thuis is ook niet alles”.

In 1999 raakten we betrokken bij het Rooise carnaval. Jarenlang hebben we onze medewerking verleend aan de zittingsavonden, Bonte avonden in Nijnsel en andere carnavalsactiviteiten.

Ons eerste optreden buiten carnaval was tijdens een uitvoering van Mooi Rooi op 21 mei 1999.

Medio 1999 is er door Jos van Heesch (dirigent Tiona) een website gemaakt zodat ook de hele wereld met ons kon kennismaken. We zijn te vinden via www.tiona.nl.

Kort na de oprichting van Tiona is de grondslag gelegd voor de “Stichting Tionavrienden”, bedoeld sponsors te trekken om blaaskapel Tiona financieel bij te staan.

Op 17 maart 2000 werd bij de notaris de oprichtingsacte getekend, waardoor blaaskapel Tiona een officiële vereniging is geworden.

Ook werd in 2000 het idee opgepakt zelf een muzikale avond te organiseren. Een avondvullend programma, waarin wijzelf samen met andere muzikanten en/of cabaret artiesten optraden. Dit evenement, genoemd Blaasmuziek Plus, vond voor het eerst plaats op 28 oktober 2000 in zalencentrum “ ’t Leeuwke” te Nijnsel. Sinds oktober was ’t Leeuwke ook onze nieuwe repetitieruimte. Blaasmuziek Plus werd een traditie en vindt ieder jaar plaats in het laatste weekend van oktober.

Ter gelegenheid van ons 10-jarig bestaan hebben we in het weekend van 10-11 oktober 2008 een bezoek gebracht aan het Belgische Diksmuide. Zaterdagmiddag hebben we een optreden verzorgd bij het stadhuis, tegenover de Boerenmert. ’s Avonds hebben we een succesvol optreden verzorgd bij de bierfeesten in de Boterhalle voor bijna 1000 mensen! Zondag hebben we o.a. een brouwerij bezocht en een stadswandeling gemaakt. In de afgelopen jaren hebben we ook een paar keer opgetreden tijdens de bierfeesten op de markt in Mechelen (ook België). Ook hier hebben we een brouwerij en een whisky-stokerij bezocht en een stadswandeling gemaakt.

In de loop der jaren hebben we vele optredens mogen verzorgen, op (jaar-)markten, braderieën, festivals, terrassen etc.

Na sluiting van ’t Leeuwke vonden we onze nieuwe repetitieruimte sinds augustus 2014 in zalencentrum De Beckart, waar we tot op heden nog repeteren.

In de loop der jaren nam de belangstelling voor de Bohmische/Tsjechische muziek af, festivals verdwenen, kapellen hielden op te bestaan. Omdat dit ook het grootste deel van ons repertoire besloeg, besloten we ons repertoire aan te passen. Sinds mei 2015 bestaat ons repertoire uit populaire muziek, bewerkingen van popsongs, nederpop, ballads, evergreens, swingnummers etc. in de hoop hiermee een breder publiek te kunnen bereiken. Gepaard gaande hiermee hebben we onze naam gewijzigd van “blaaskapel Tiona” naar “blaasorkest Tiona”.

Stichting Tionavrienden heeft ons diverse keren financieel bijgestaan, onder andere bij de aanschaf van een goede geluidsinstallatie, instrumenten en kleding. Dit heeft ertoe bijgedragen dat blaasorkest Tiona zich op een goede manier kan presenteren aan het grote publiek.

In de afgelopen 25 jaar zijn er muzikanten weggegaan en bijgekomen, zoals dat overal gaat. Momenteel bestaat bestaat Tiona uit 11 muzikanten.

Op zondag 29 oktober 2023 stonden tijdens ons Muziekfestival Nijnsel (voorheen Blaasmuziek Plus) stil bij ons 25 jarig bestaan. Als enig overgebleven officiële muziekvereniging in Nijnsel zijn we er trots op dat we dit evenement kunnen blijven organiseren. We zijn onze muzikanten dankbaar en iedereen die ons een warm hart toedraagt. Nog steeds maakt Tiona met veel plezier een leuk stukje muziek, voor zowel onszelf als ook voor het publiek. We hopen dat dit nog vele jaren zal doorgaan en gaan op weg naar de volgende mijlpaal. Graag tot ziens bij een van onze optredens.